04 A – Vad är en förmån och hur fungerar de?

En förmån är ett erbjudande som antingen vi på Ungdomsappen genom våra partners erbjuder de ungdomar som använder ungdomsappen eller som kommunen eller respektive verksamhet erbjuder. Varje kommun har möjligheten att skapa förmåner för de ungdomar som bor i respektive kommun. Vad dessa förmåner är varierar.

Förmånen fungerar på så sätt att du som ungdom kan nyttja det erbjudande som erbjuds i respektive förmån gentemot den motpart förmånen innefattar. Förmånen kan vara begränsad i antal gånger som den går att nyttja.

För att nyttja en förmån behöver du visa upp förmånen i Ungdomsappen när du besöker det företag eller den organisation förmånen avser. Mottagande part ska sedan swipa i mobilen för att markera att förmånen har blivit utnyttjad.

Författare: Johan Wikström

Datum: 29 oktober, 2021

Senaste Nyheter

Senaste Nyheter

Till alla nyheter

Kom igång redan idag!