Vår integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Ungdomsappen.se drivs utav Snömoln i Norden AB med organisationsnummer 559156-9263. Vi jobbar för att skapa en tryggare, mer inkluderande och meningsfull fritid. För att kunna göra det måste vi använda oss utav persondata som är kopplad till dig som användare av våra tjänster. Vi bryr oss om din personliga integritet och har därför skapat det här dokumentet som går igenom hur och varför vi använder data om dig. Det är viktigt att du noga läser igenom detta dokument så att du tydligt förstår vad som gäller. En sak som är väldigt säker är att vi gör allt i vår makt för att alltid skydda dina personuppgifter och vi jobbar efter de lagar och regler som gäller i Sverige och EU.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Den kommun som du valt att registrera ditt konto till är den som är personuppgiftsansvarig medan vi på Snömoln i Norden AB ska ses som personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi (Snömoln i Norden AB) måste tillgodose alla de krav som den som är personuppgiftsansvarig ställer på oss, det vill säga den kommun som anlitat oss.

Vilka uppgifter är det vi sparar om dig

För att vår tjänst ska fungera på absolut bästa sätt måste vi spara vissa uppgifter om dig. Här är en lista på vilka uppgifter vi sparar och varför vi sparar dem.

Kontaktinformation om dig som ungdom och din vårdnadshavare

Snömoln i Norden AB hanterar följande uppgifter om dig som ungdom och i det fall du är under 18 år även om din vårdnadshavare.

a) Namn,

b) födelsedatum,

c) personnummer,

d) kön,

e) e-postadress,

f) telefonnummer.

Varför hanterar vi kontaktinformation?

Vi hanterar kontaktinformationen om dig och din vårdnadshavare för dig, din vårdnadshavare och för personalens trygghet. Om någonting skulle hända under din vistelse på någon utav kommunens verksamheter eller arrangemang så ska personalen kunna kontakta din vårdnadshavare för att berätta vad som hänt. Men uppgifterna används även för att kunna kontakta dig eller din vårdnadshavare för att delge viktig information som rör verksamheten eller de arrangemang du anmält dig till.

Kontaktinformation delas mellan verksamheter

Det är viktigt att både du och din vårdnadshavare känner till att kontaktuppgifter till er båda även delas mellan verksamheter som du besökt. Det vill säga att om du väljer att besöka en annan verksamhet än den verksamhet du valt att tillhöra vid din registrering så kommer era kontaktuppgifter vara tillgängliga även för den nya verksamheten du besökt. Detta eftersom vi värnar om din och personalens trygghet.

Uppgifter om lånade saker och bokning av lokaler

Genom vår mobilapp kan du låna utrustning och boka lokaler hos de verksamheter du besöker. Därför måste vi hantera uppgifter om när och vad du lånat eller bokat. Även uppgifter om att du har lämnat tillbaka utrustning och huruvida du genomfört en bokning eller inte är sådant som vi hanterar.

Varför hanterar vi uppgifter om lånade saker och bokning av lokaler?

Vi måste hantera uppgifterna om dina lån av utrustning och bokning av lokaler för att personalen ska kunna administrera dessa så att du har möjlighet att både låna och boka. Men uppgifterna används också i syfte att veta vem som lånat utrustning eller bokat lokaler ifall saker och ting försvinner eller går i sönder.

Uppgifter om anmälan till aktiviteter

När du anmäler dig till aktiviteter genom vår mobilapp så måste vi hantera dina och din vårdnadshavares kontaktuppgifter.

Varför vi hanterar uppgifter om dig vid anmälan till aktiviteter

Det gör vi eftersom personalen som arrangerar en aktivitet måste veta vem som anmält sig och för att personalen ska kunna kontakta både dig eller din vårdnadshavare vid behov.

Webbkakor (Cookies) för en bättre upplevelse

I appen så använder vi oss utav så kallade webbkakor, eller cookies som de oftast kallas. En webbkaka är en textfil som används för att vår mobilapp ska kunna komma ihåg vissa inställningar som du gör. Syftet är att göra användandet av vår tjänst mer användarvänligt.

Vad använder vi webbkakor till

I ditt användande av vår mobilapp kan du välja om du vill ta emot pushnotiser eller mejlutskick. Du måste även välja vilken kommun och verksamhet du tillhör. För att ditt användande ska fungera på bästa sätt måste vi använda webbkakor för att mobilappen ska komma ihåg dina inställningar.

Webbkakor används också för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter i fall du väljer att inte behöva ange dessa varje gång du vill logga in i mobilappen.

Hur säkerställer vi att dina uppgifter hanteras säkert?

Både vi Snömoln i Norden AB och din kommun kommer att ha tillgång till dina personuppgifter, samt de verksamheter och arrangemang du väljer att besöka eller delta på. I övrigt är det din kommun som bestämmer om och i så fall med vilka som i övrigt kan få tillgång till dina personuppgifter. Det kan exempelvis handla om polis, socialtjänst eller annan myndighet som enligt lag har rätt att begära ut uppgifter om dig som vi hanterar.

I övrigt följer vi de lagar och regler som gäller gällande hantering av personuppgifter. Det innebär bland annat att alla uppgifter vi hanterar lagras på servrar inom EU med högsta säkerhet prioriterad.

Eftersom Snömoln i Norden AB är ett IT-bolag kommer våra IT- och systemutvecklare att komma i direkt kontakt med dina uppgifter. Dessa personer är förlagda med sekretess och arbetar för att värna om högsta säkerhet kring hanteringen av dina uppgifter.

Dina rättigheter

Enligt lagen har du rätt att få tillgång till den information och de uppgifter vi har om dig och din vårdnadshavare. Du har även rätt att ändra och radera dessa om du exempelvis anser att någon av uppgifterna är felaktiga eller om du vill avsluta tjänsten.

Rätt att be om tillgång till dina uppgifter

Du har enligt lag rätt att få tillgång till de uppgifter som vi hanterar om dig och vi har då skyldighet att inom 21 dagar få fram dessa och skicka dem till dig eller din vårdnadshavare.

Rätt att få dina uppgifter raderade

Du har enligt lag rätt att få dina uppgifter raderade. Vi kan dock tvingas att göra undantag i de fall polis, socialtjänst eller annan myndighet som enligt lagen har rätt att kräva tillgång till uppgifterna.

Återkalla ditt medgivande av vår hantering av dina uppgifter

Du har rätt enligt lagen att återkalla ditt medgivande av vår hantering av dina uppgifter. Om du väljer att återkalla ditt medgivande ska vi omgående radera dina uppgifter och tjänsten blir då obrukbar för dig.

Om du anser att vi felaktigt hanterat dina uppgifter

Om du anser att vi felaktigt hanterat dina uppgifter har du möjlighet att vända dig direkt till datainspektionen för en granskning.

Kontakta oss

Om du vill använda dina rättigheter som vi beskrivit ovan eller annars vill komma i kontakt med oss angående hur vi hanterar dina uppgifter kan du göra det genom att ringa oss på 0733-30 26 85 eller maila support@ungdomsappen.se.

______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Snömoln i Norden AB 21/10 2021.

Senaste Nyheter

Senaste Nyheter

Till alla nyheter

Kom igång redan idag!