Hantering av personuppgifter

För att kunna använda Ungdomsappen på bästa sätt måste vi lagra data om användarnas personuppgifter. Här kan du se exakt vilka personuppgifter vi lagrar om våra användare och hur vi använder data utifrån dessa.

 

Data vi använder om våra användare

 

Personal som använder vårt adminverktyg

 

Dataset

 

Användningsområde

 

E Postadress

 

Används för att kunna logga in i vårt adminverktyg. Används även som kontaktmejl om personalen är synlig i mobilappen.

 

Lösenord

 

Används för att kunna logga in i vårt adminverktyg. Lösenordet är krypterat.

 

Bild Bild på personal. Används endast för att personifiera användningen av vårt adminverktyg.

 

Kön

 

Används endast för att personifiera användningen av vårt adminverktyg.

 

Roll

 

Används för att sätta olika roller med olika behörigheter i vårt adminverktyg

 

Kommun och verksamhet

 

Används för att delegera åtkomst till respektive kommun och verksamhet som personalen jobbar på.

 

Förnamn

 

Används för att synliggöra personalen i mobilappen med förnamn.

 

Efternamn

 

Används för att synliggöra personalen i mobilappen med efternamn.

 

Telefonnummer

 

Används för att synliggöra kontaktinformation till personalen i mobilappen.

 

 

För ungdomar som använder vår mobilapp

 

Dataset

 

Användingsområde

 

Förnamn

 

Används för att personifiera upplevelsen av mobilappen. Används som kontaktuppgifter för personalen. Används vid registrering av besök. Används vid utlåning av utrustning. Används vid bokning av lokal. Används vill ansökan till evenemang.

 

Efternamn

 

Används för att personifiera upplevelsen av mobilappen. Används som kontaktuppgifter för personalen. Används vid registrering av besök. Används vid utlåning av utrustning. Används vid bokning av lokal. Används vill ansökan till evenemang.

 

Telefonnummer

 

Används för att personifiera upplevelsen av mobilappen. Används som kontaktuppgifter för personalen. Används vid registrering av besök. Används vid utlåning av utrustning. Används vid bokning av lokal. Används vill ansökan till evenemang.

 

Bild

 

endast för att personifiera upplevelsen av mobilappen.

 

Tid för skapat konto

 

Används för att synliggöra för personalen tidpunkten för när användarens konto skapades.

 

Tid för uppdaterat konto

 

Används för att synliggöra för personalen tidpunkten för när användarens konto uppdaterades.

 

Blockerad

 

Personalen kan blockera ett konto. Detta är synligt i adminverktyget för personalen samt för ungdomen i mobilappen.

 

Tillåter Pushnotiser

 

Synliggör för personalen om användaren tillåter pushnotiser eller inte.

 

Tillåter e-postutskick

 

Synliggör för personalen om användaren tillåter e-postutskick eller inte.

 

Födelsedag

 

Används för att personifiera upplevelsen av mobilappen. Används som kontaktuppgifter för personalen. Används vid registrering av besök. Används vid utlåning av utrustning. Används vid bokning av lokal. Används vill ansökan till evenemang.

 

Dokument

 

Är synliga för personal i adminverktyget. Används för att godkänna integritetspolicy i mobilappen.

 

Vald kommun

 

Används för att fastställa vilken kommun användaren tillhör.

 

Vald verksamhet

 

Används för att fastställa vilken verksamhet användaren tillhör.

 

Besök (ankomst)

 

Används för att fastställa tid för ankom till respektive besök användaren gör till en verksamhet. Data blir tillgängliga för den personal som är kopplad till den verksamhet som användaren har besökt.

 

Besök (avgång)

 

Används för att fastställa tid för avgång från respektive besök användaren gör till en verksamhet. Data blir tillgängliga för den personal som är kopplad till den verksamhet som användaren har besökt.

 

Lånad utrustning

 

Används för att fastställa vad och när användaren lånat utrustning från respektive verksamhet som användaren besökt.

 

Återlämnad utrustning

 

Används för att fastställa om och när användaren lämnat tillbaka utlånad utrustning från respektive verksamhet som användaren besökt.

 

Bokad lokal

 

Används för att faställa lokal som bokats med tidpunkt för bokning. Data är synlig för alla med adminbehörighet på den verksamhet där användaren bokat en lokal.

 

Anmälan till evenemang

 

Används för att faställa en anmälan till ett evenemang. Data blir tillgänglig för alla med adminbehörighet på den verksamhet som arrangerar evenemanget.

 

Dokumentunderskrift till evenemang

 

Används för att faställa underskrifter till en anmälan till ett evenemang. Data blir tillgänglig för alla med adminbehörighet på den verksamhet som arrangerar evenemanget.

 

Notering kring evenemang

 

Används av användaren om denne vill förmedla information till personalen vid ett evenemang. Exempelvis kostvanor, allergier eller liknande. Data blir tillgängliga för alla med adminbehörighet för respektive verksamhet som arrangerar evenemanget.

 

 

Senaste Nyheter

Senaste Nyheter

Till alla nyheter

Kom igång redan idag!