Tillgänglighetsredogörelse för Ungdomsappen

Redogörelsen avser Ungdomsappen version 3.6, offentliggjord den 19 december 2022.

Snömoln i Norden AB står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Ungdomsappen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från Ungdomsappen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på support@ungdomsappen.se eller ringa 0733-30 26 84.

Svarstiden är normalt 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till support@ungdomsappen.se
  • ring 0733-30 26 84

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på support@ungdomsappen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ungdomsappen brister delvis i förmågan att tillgodose personer med nedsatt syn möjligheten att få innehåll och funktioner upplästa. I övrigt är Ungdomsappen tillgänglighetsanpassad.

Bristande förenlighet med lagkraven

Ungdomsappen.se saknar möjlighet att läsa upp innehåll och funktioner. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31:a December 2023

Oskäligt betungande anpassning

Snömoln i Norden AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Ungdomsappen.se behöver genomgå omfattande omprogrammering för att göra hela ungdomsappen.se uppläsbar. Vi jobbar på att åtgärda detta och målsättningen är att ha det klart under senare delen av 2023, dock senast den 31:a december 2023.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 15:e december 2023.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 19:e december 2022.

Senaste Nyheter

Senaste Nyheter

Till alla nyheter

Kom igång redan idag!